Toàn quốc Biến nghĩa là gì? , khuôn khổ của biến và các kiểu biến trong PHP.

Thảo luận trong 'Thảo Luận Công Nghệ' bắt đầu bởi vuthaiquang25, 3/6/16.

 1. vuthaiquang25

  vuthaiquang25 Member

  Tham gia ngày:
  18/2/16
  Bài viết:
  150
  Điểm thành tích:
  16
  [​IMG]


  I. GIỚI THIỆU VỀ BIẾN


  Biến trong PHP được thể hiện bởi dấu dollar $ và theo sau là tên của biến. Tên biến không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Tên biến phải khởi đầu bằng một chữ cái hay một dấu gạch nối_, theo sau là các chữ cái, chữ số hay là dấu gạch nối. Thí dụ:
  var = "Bob";
  $Var = "Joe";
  echo "$var, $Var";

  Trong PHP3 thì các biến phải luôn được gán giá trị. Còn trong PHP4 . PHP5 thì cung cấp thêm một cách khác để gán giá trị cho biến: gán theo tham chiếu. Điều này có nghĩa là một biến mới có thể tham chiếu tới một biến nguyên thuỷ. Sự thay đổi của biến mới sẽ ảnh hưởng tới biến nguyên thuỷ và ngược lại. Nó cũng có tức là không có sao chép, do đó việc kết gán sẽ diễn ra nhanh hơn. Để thực hành gán bằng tham chiếu, chỉ cần thêm & ở đầu tên của biến được gán.Ví dụ sau sẽ in ra dòng ‘My name is Bob’ hai lần:
  <?php
  $foo = 'Bob'; // gán giá trị 'Bob' cho $foo
  $bar = &$foo; // Tham chiếu $foo qua $bar.
  $bar = "My name is $bar"; // đổi thay $bar...
  echo $bar;
  echo $foo; // $foo cũng bị thay đổi.
  ?>

  Tham khảo thêm: http://productsdesignerpro.com/
  II. khuôn khổ CỦA BIẾN :

  Các biến trong PHP có thể là một trong bốn loại khuôn khổ sau:
  • § Biến tổng thể.
  • § tham số các hàm.
  • § Biến toàn cục.
  • § Biến static.
  1) Biến cục bộ:

  Một biến được khai tạp chí trong một hàm thì được xem như là một biến cục bộ và nó chỉ được tham chiếu trong hàm đó. Bất kể việc gán giá trị bên ngoài hàm đều xem như là biến hoàn toàn khác với biến trong hàm đó. lưu ý khi thoát khỏi hàm mà biến toàn bộ được khai tạp chí, thì biến và giá trị của nó sẽ bị huỷ bỏ. Biến toàn cục có thuận lợi bởi nó sa thải những khả năng của các tác động không dự đoán được làm đổi thay kết quả từ các biến có thể truy cập toàn cục.Ví dụ:
  $x = 4;
  function assignx ()
  $x = 0;
  print "$x inside function is $x. <br>";

  assignx();
  print "$x outside of function is $x. <br>";


  Sau khi thực hành sẽ có các kết quả như sau:

  $x inside function is 0.
  $x outside of function is 4.

  2) Tham số của hàm:

  cũng giống như nhiều ngôn ngữ lập trình khác, trong PHP hàm có chứa tham số phải khai báo các tham số trong phần đầu của hàm. mặc dù, những tham số này nhận các giá trị tới từ bên ngoài hàm, nhưng mà chúng sẽ chỉ có thể truy cập một khi hàm sinh tồn. Các tham số của hàm được khai tạp chí sau tên hàm và bên trong dấu ngoặc nhọn. Ví dụ:
  function x10 ($value)
  $value = $value * 10;
  return $value;

  Điều Quan trọng cần phải chú ý là mặc dầu bạn có thể truy cập và thao tác với các tham số trong hàm mà nó được khai báo, nhưng nó sẽ bị huỷ bỏ khi hàm kết thúc thực hiện.
  3) Biến toàn cục:

  ngược lại với biến tổng thể, biến toàn cục có thể được truy cập từ bất cứ phần nào trong chương trình .Tuy nhiên, để có thể chỉnh sửa, biến cục bộ phải được khai báo toàn cục trong hàm mà nó được đổi thay. Để khai tạp chí một biến là toàn bộ ta đặt từ khoá GLOBAL ở phía trước.
  Ví dụ:
  $somevar = 15;
  function addit()
  GLOBAL $somevar;
  $somevar++;
  print "Somevar is $somevar";

  addit();

  Kết quả của $somevar là 16. Tuy nhiên, nếu bạn bỏ dòng lệnh GLOBAL $somevar; thì biến $somevar sẽ chỉ có giá trị là 1, bởi biến $somevar được xem như là biến toàn thể trong hàm addit( ).
  Một cách khác để khai tạp chí một biến là toàn thể là dùng mảng $GLOBALS của PHP. Ví du, khai báo biến $somevar là toàn cục bằng cách sử dụng mảng này:
  $somevar = 15;
  function addit()
  $GLOBALS["somevar"];
  $somevar++;

  addit();
  print "Somevar is $somevar";

  4) Biến static:
  Tương phản với các biến được khai báo trong các thông số của hàm sẽ bị huỷ bỏ khi thoát khỏi hàm, biến static sẽ không mất giá trị của nó khi thoát khỏi hàm và sẽ giữ nguyên giá trị đó khi hàm được gọi lại lần nữa. Bạn có thể khai tạp chí một biến là static bằng cách sử dụng từ khoá STATIC đặt trước tên biến.