Toàn quốc chung cư hàng đầu khu vực tại royal city

Thảo luận trong 'Nhà Đất - Bất Động Sản' bắt đầu bởi nguyenduong95, 21/7/16.

 1. nguyenduong95

  nguyenduong95 Member

  Tham gia ngày:
  1/7/16
  Bài viết:
  49
  Điểm thành tích:
  6
  dâu tu kiéu nào, ai không cô triét lÿ dâu tu rô rang, ai dâu tu địa ốc dua vào giâ cà chü ko phâi giâ tri, ai

  dâu tu vào nhüng chüng khoân mà ho biét rat it và chi sắm vôi sô luong nhô.

  Warren viët: "Mpt nhà dâu tu cân khiến cho chi vài viêc düng mien là ho đoạt dugc nhüng không đúng lâm địa ốc lôn. Viêc tù chôi môt ca hôi dâu tu cô y nghîa quan trong hon là châp nhân no. Mot lich su

  .thuê căn hộ Royal city[​IMG]

  quân lÿ tôt thuàng lien quan nhiêu dën con thuyên thương mại mà ban tham gia nhu thé nào, hon là ban chèo thuyên hiêu quâ dën dâu. Sê ko cô diém thuông cho müc dô khô mà ban gâp phâi... Toi không cô gang nhây qua müc xà hai met; tôi chi tïm kiém nhüng mücxà cao 30 xâng-ti-mét dé cô thé buôc qua". Hây ha thâp müc xà cua ban.thuê căn hộ 51 quan nhân

  Ngay cà nhà ở dâu tu vï dai nhât thé giôi cüng thü nhiêu phuong phâp khâc truôc lúc ông nhân ra rang minh dâ pham sai lâm. Ông viët: "Tôi thü moi khà nàng. Tôi thu thâp câc biéü dô và doc tât câ câc bâo câo phân tich kÿ thuât, tôi lâng nghe nhüng loi khuyên và doc quyën nhà ở dâu tu ihông minh cua Graham, và dieu dô giông nhu tôi dugc nhin thây ânh sang". Ông tiép tue:



  "Mot trong nhüng không chính xác lâm lôn nhât cüa nhà ở dâu tu là tâp trung vào giâ cô phiéu thaÿ vi giâ tri cüa công ty". Théo Warr.en, "ban së pham không chuẩn xác lâm nghiêm trong néu ban dâu tu vào thü mà ban ko hiêu, hoâc beri vi nô có lai hiêu quâ cho mot nguoi nào dô trong tuân truôc. Lÿ tại vì ngu ngôc nhât trên dôi dé mua mot cô phiéu là

  Than vãn vè các sơ suất là 1 không chuẩn xác lầm. tuy thế thừa nhận và phân tích chúng lại điểm mạnh, biết rằng lối hành xử này với phân hiếm hoi ương phòng họp