Toàn quốc Học thì tương lai hoàn thành tiếp diễn trong tiếng anh

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi 513minh89, 24/11/16.

 1. 513minh89

  513minh89 Member

  Tham gia ngày:
  11/9/15
  Bài viết:
  400
  Điểm thành tích:
  16
  Giới tính:
  Nam
  Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect) và thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future Perfect Continuos) khiến cho rất nhiều bạn nhầm lẫn.Và đây cũng là hai thì hay được sử dụng trong các bài kiểm tra tiếng Anh. Để phân biệt được chúng ta cần tìm hiểu về cấu trúc, cách sử dụng, các dấu hiệu nhận biết của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.
  [​IMG]


  I- CẤU TRÚC CỦA THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  1. Khẳng định:

  S + will + have + been +V-ing

  Trong đó: S (subject): Chủ ngữ

  will/ have: trợ động từ

  been: dạng phân từ hai của động từ “to be”

  V-ing: Động từ thêm đuôi “-ing”

  Ví dụ:

  – We will have been living in this house for 10 years by next month.

  – They will have been getting married for 2 years by the end of this year.

  2. Phủ định:

  S + will not/ won’t + have + been + V-ing

  Chú ý: will not = won’t

  Câu phủ định của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn ta chỉ việc thêm “not” ngay sau “will”.

  Ví dụ:

  – We won’t have been living in that house for 10 years by next month.

  – I won’t have been travelling to New York for 2 years by the end of October.

  3. Câu hỏi:

  Will + S + have + been + V-ing?

  Trả lời: Yes, S + will./ No, S + won’t.

  Câu hỏi của thì tương lai hoàn thành ta chỉ việc đảo will lên trước chủ ngữ trong thì tương lai hoàn thành tiếp diễn.

  Ví dụ:

  – Will you have been living in this country for 2 months by the end of this week?

  Yes, I will./ No, I won’t.

  II- CÁCH SỬ DỤNG THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  Thường được dùng để diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ tiếp diễn liên tục đến một thời điểm cho trước trong tương lai.

  Ví dụ:

  – I will have been studying English for 10 year by the end of next month.

  Ta thấy việc học tiếng Anh bắt đầu trong quá khứ (trước thời điểm nói) kéo dài liên tục đến cuối tháng tới là được 10 năm. Vậy ta sẽ sử dụng thì tương lai hoàn thành tiếp diễn để diễn đạt.

  III- QUY TẮC THÊM “- ING” SAU ĐỘNG TỪ.

  Thông thường ta chỉ cần cộng thêm “-ing” vào sau động từ. Nhưng có một số chú ý như sau:

  1. Với động từ tận cùng là MỘT chữ “e”:

  – Ta bỏ “e” rồi thêm “-ing”.

  Ví dụ: write – writing type – typing come – coming

  – Tận cùng là HAI CHỮ “e” ta không bỏ “e” mà vẫn thêm “-ing” bình thường.

  2. Với động từ có MỘT âm tiết, tận cùng là MỘT PHỤ ÂM, trước là MỘT NGUYÊN ÂM

  – Ta nhân đôi phụ âm cuối rồi thêm “-ing”.

  Ví dụ: stop – stopping get – getting put – putting

  – CHÚ Ý:

  Các trường hợp ngoại lệ:

  beggin – beginning travel – travelling

  prefer – preferring permit – permitting

  3. Với động từ tận cùng là “ie”

  – Ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”.

  Ví dụ: lie – lying die – dying

  IV- DẤU HIỆU NHẬN BIẾT THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  Trong câu có các cụm từ:

  * For + khoảng thời gian + by/ before + mốc thời gian trong tương lai

  Ví dụ:

  – for 2 years by the end of this month (được 2 năm cho tới cuối tháng này)

  – for 3 hours by the time she arrives (được 2 tiếng đồng hồ cho tới lúc cô ấy đến)

  – for 2 days before the time my parents comes back tomorrow. (được 2 ngày trước lúc bố mẹ tôi quay về vào ngày mai)

  BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN

  1. My grandfather (write) this novel for 2 months by the end of this month.

  2. Your sister (get) pregnant for 7 months?

  3. I (do) my homework for 2 hours by the time my father gets home from work.

  4. She (work) for this company for 5 years by the end of this year.

  5. My mother (cook) dinner for 3 hours by the time our guests arrive at my house.