Toàn quốc Kế toán trưởng và nhiệm vụ của kế toán trưởng

Thảo luận trong 'Du Lịch' bắt đầu bởi lamvisa99, 16/12/15.

 1. lamvisa99

  lamvisa99 New Member

  Tham gia ngày:
  10/12/15
  Bài viết:
  10
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Hiện nay Việt Nam
  Luật Kế toán đã được Quốc hội Việt Nam phê duyệt năm 2003 và có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2004 đã quy định tiêu chuẩn đối với kế toán trưởng là phải có trình độ đại học về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán và 2 năm kinh nghiệm, hoặc trình độ trung cấp và 3 năm kinh nghiệm (trước đây quy định cùng là 3 năm kinh nghiệm); đơn vị kế toán thắt phải bố trí người làm kế toán trưởng hoặc thuê người làm kế toán trưởng

  Lớp học kế toán trưởng đảm đương tất các nhân viên kế toán như kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán tổng hợp, kế toán chi tiết.[2] Nhiều công ty hiện không bổ nhiệm kế toán trưởng.
  Quy định chung về Kế toán trưởng
  Ðiều 52 của Luật kế toán quy định về Kế toán trưởng như sau:

  1. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán theo quy định tại Ðiều 5 của Luật này.

  2. Kế toán trưởng của cơ quan quốc gia, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có dùng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách quốc gia và doanh nghiệp quốc gia ngoài nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Ðiều này còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

  3. Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì song song chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

  4. Trường hợp đơn vị kế toán cử người đảm đang kế toán thay kế toán trưởng thì người đảm trách kế toán phải có các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Ðiều 50 của Luật này và phải thực hiện nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền quy định cho kế toán trưởng.
  Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng
  Các quy định về Tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng được quy định chi tiết trong Ðiều 53 của Luật kế toán như sau:

  1. Kế toán trưởng phải có các tiêu chuẩn sau đây:

  a) Các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Ðiều 50 của Luật này;

  b) Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ bậc trung cấp trở lên;

  c) Thời gian công tác thực tại về kế toán ít nhất là hai năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời kì công tác thực tế về kế toán chí ít là ba năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán bậc trung cấp.

  2. Người làm kế toán trưởng phải có chứng chỉ qua lớp bồi dưỡng kế toán trưởng.

  3. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng hiệp với từng loại đơn vị kế toán.
  nghĩa vụ và quyền của kế toán trưởng
  Các nghĩa vụ và quyền của kế toán trưởng (Ðiều 54, Luật Kế toán) gồm:

  1. Kế toán trưởng có trách nhiệm:

  a) thực hành các quy định của pháp luật về kế toán, tài chính trong đơn vị kế toán;

  b) Tổ chức điều hành bộ máy kế toán theo quy định của Luật này;

  c) Lập thưa tài chính.

  2. Kế toán trưởng có quyền độc lập về chuyên môn, nghiệp vụ kế toán.

  3. Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có dùng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không dùng kinh phí ngân sách quốc gia và doanh nghiệp nhà nước, ngoài các quyền đã quy định tại khoản 2 Ðiều này còn có quyền:

  a) Có ý kiến bằng văn bản với người đại diện theo luật pháp của đơn vị kế toán về việc tuyển dụng, thuyên chuyển, tăng lương, khen thưởng, kỷ luật người làm kế toán, chủ kho, thủ quỹ;

  b) đề nghị các bộ phận hệ trọng trong đơn vị kế toán cung cấp đầy đủ, kịp thời tài liệu liên quan đến công việc kế toán và giám sát tài chính của kế toán trưởng;

  c) Bảo lưu quan điểm chuyên môn bằng văn bản khi có quan điểm khác với quan điểm của người ra quyết định;

  d) thưa bằng văn bản cho người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán khi phát hiện các vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán trong đơn vị; trường hợp vẫn phải chấp hành hình định thì mỏng lên cấp trên trực tiếp của người đã ra quyết định hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải chịu trách nhiệm về hậu qu của việc thi hành quyết định đó.
  Chức năng nhiệm vụ của Kế toán trưởng
  Kế toán trưởng thực hiện các chức năng bổn phận sau:

  3.1. Tổ chức công việc kế toán của doanh nghiệp; điều tra, giám sát việc dùng nguồn tài sản, nguồn tài chính, nguồn nhân công trong doanh nghiệp.

  3.2. Tổ chức công việc thích hợp với Yêu cầu của luật pháp hiện hành, dựa trên cơ cấu, đặc trưng hoạt động buôn bán của doanh nghiệp.

  3.3 gánh vác việc lập và trình duyệt kế hoạch công việc, các mẫu tài liệu, giấy tờ thuộc bộ phận kế toán để ứng dụng cho việc bộc lộ các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp; xây dựng việc việc kiểm kê, giám sát các hoạt động buôn bán của doanh nghiệp; dựa vào dõi, giám sát việc phân tích và tổng hợp thông báo nguồn tài chính.

  3.4. đảm bảo tiến độ công việc của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp cũng như tại các chi nhánh trực thuộc đơn vị.

  áp dụng các phương tiện kỹ thuật cao, các kinh nghiệm tiền tiến của thế giới trong công việc nâng cao và hoàn thiện kiến thức của bản thân cũng như của các viên chức trong bộ phận.

  Cung cấp kịp thời và đầy đủ các thông báo kế toán vế hoạt động buôn bán, các khoản thu chi của doanh ghiệp cho lãnh đạo, đưa ra các ý kiến đóng góp của mình để giúp lãnh đạo trên dưới được phương án giải quyết vấn đề một cách hiệu quả nhất.

  3.5. Tổ chức việc kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các nguồn tài sản khác có can dự đến hoạt động buôn bán hoặc quyền lợi của doanh nghiệp.

  3.6. Đảm bảo tính hợp pháp, tính kịp thời và tính chuẩn xác trong việc lập sổ sách tài liệu kế toán, tâm tính giá thành sản phẩm, mức lương, các bút toán tính thuế, bảo hiểm, công nợ với chủ đầu tư, khách hàng, nhà băng cũng như các đối tác buôn bán khác.

  3.7. Kiểm soát quy trình lập tài liệu sổ sách, các bút toán tính sổ, các quy trình kiểm kê tài sản, điều tra các báo cáo nguồn tài chính, bảng cân đối kế toán cũng như các tài liệu khác có liên hệ của doanh nghiệp và của các bộ phận, chi nhánh đơn vị.

  3.8. dự vào việc phân tách hoạt động buôn bán của doanh nghiệp dựa trên các số liệu nguồn tài chính kế toán nhằm mục đích xác định được nguồn dự trữ nguồn tài chính nội bộ, giảm thiểu các uổng trong quá trình hoạt động buôn bán của doanh nghiệp.

  3.9. Đưa ra dự báo nguồn tài chính hoặc cách giải quyết vấn đề trong việc hỗ trợ ban lãnh đạo doanh nghiệp dự phòng rủi Ro buôn bán hoặc các sai phạm nguồn tài chính, vi phạm pháp luật buôn bán của nhà nước. tham dự vào việc lập tài liệu giải quyết các vấn đề liên tưởng đến việc mất mát, thất thoát tài sản của doanh nghiệp.

  3.10. Đưa ra các kiến nghị, các giải pháp trong việc cuốn nguồn nguồn tài chính cho doanh nghiệp nhằm bảo đảm tính ổn định của ngân sách.

  3.11. thực hành các giao tế với nhà băng trong việc vay tín dụng.

  3.12. Đảm bảo việc tuân thủ các nguyên tắc nguồn tài chính kế toán, nguyên tắc quỹ cũng như các nguyên tắc khác.

  3.13. Tham gia vào việc lập và vận dụng các sổ sách kế toán, các bảng biểu dựa trên nguồn kiến thức về công nghệ thông báo.

  3.14. Tạo điều kiện giúp đỡ, động viên, khuyến khích các viên chức dưới quyền trong công việc chuyên ngành.

  3.15. Lãnh đạo, quản lý viên chức trong bộ phận.

  Vì thế việc tham gia các khóa học kế toán trưởng là vấn đề rất quan trọng và cần thiết
  Theo wikipedia.org
   
: kế toán