MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH

Thảo luận trong 'Thắc mắc - Góp ý' bắt đầu bởi Duyên, 15/11/17.

 1. Duyên

  Duyên New Member

  Tham gia ngày:
  9/11/17
  Bài viết:
  25
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Xem thêm tại: http://achaulaw.com/thanh-lap-cong-ty-tron-goi/

  [​IMG]
  Tư vấn thành lập công ty giá rẻ

  Quyết định thành lập công ty TNHH, cơ sở nền tảng để cho doanh nghiệp của công ty bạn có thể tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp bạn thực sự là hợp pháp theo quy đinh của pháp luật. Mẫu quyết định thành lập Công ty TNHH là mẫu bản quyết định của công ty. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định của công ty TNHH tại đây :

  1. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH
  Quyết định thành lập công ty TNHH cần thể hiện được:

  • Tên, địa chỉ, trụ sở chính của doanh nghiệp bạn: đây là một đặc điểm cơ bản nhất của công ty có thể tiến hành việc kinh doanh.
  • Lý do khi thành lập công ty: nghĩa là doanh nghiệp nên đặt ra cho mình rằng mình tiến hành việc kinh doanh của doanh nghiệp mình là nhằm mục đích kinh doanh gì?
  • Thành viên, các cổ đông quyết định mở công ty bao gồm: thành viên sáng lập, thành viên góp vốn,…
  • Ngành nghề kinh doanh: lựa chọn kinh doanh những ngành nghề không thuộc các ngành nghề bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật,
  • Chữ ký chứng thực của người đại diện theo pháp luật của công ty để ký quyết định thành lập công ty TNHH.
  [​IMG]
  Tư vấn luật Á Châu

  2. MẪU QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH
  CÔNG TY TNHH………….
  —————–

  Số: ……../QĐ-…

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ********

  Địa danh, ngày ___ tháng ___ năm ____

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc……………………………..
  Địa điểm kinh doanh (trong trường hợp thành lập mới CN, VPĐD, Địa điểm kinh doanh)
  ______________________

  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH ………………

  – Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

  – Căn cứ Nghị định 78/2015/ND-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh

  – Căn cứ Điều lệ của Công ty………………………..;

  – Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông Công ty số …..ngày..…/…../…….

  – Xét tình hình kinh doanh của Công ty;  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (hoặc thành lập mới Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) của Công ty như sau:

  1……………………………………………………………………………………………………………….

  2……………………………………………………………………………………………………………….

  Điều 2. Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật.

  Điều 3. Thời gian thực hiện……………………………………………………………………………..

  Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

  Nơi nhận:
  – Như điều 4;

  – Lưu.

  CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
  (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


  Nguyễn Văn A

  Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ thành lập công ty vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi:

  CÔNG TY TNHH Á CHÂU:
  Website: http://achaulaw.com/thanh-lap-cong-ty-tron-goi/