Nguyên tắc dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi giapnv1994, 1/8/16.

 1. giapnv1994

  giapnv1994 New Member

  Tham gia ngày:
  21/4/16
  Bài viết:
  28
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Nguyên tắc dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

  1, Khái niệm:
  Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là phương pháp tạo ra nguồn lực tài chính bằng cách trích trước vào chi phí kinh doanh nhằm mục đích giảm thiểu các rủi ro khi các khoản đầu tư ngắn hạn bị giảm giá.

  Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn* hạn được lập để ghi nhận các khoản lỗ có thể phát sinh do sự giảm giá của các chứng khoán ngắn hạn doanh nghiệp đang nắm giữ có thể xảy ra.

  2, Nguyên tắc:

  - Mức lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được xác định bằng chênh lệch giữa giá trị thuần có thể thực hiện được (giá thị trường) và giá gốc ghi trên sổ kế, toán. Nếu số dự phòng phải lập kỳ này cao hơn số dự phòng đã lập ở cuối kỳ kế toán trước thì số chênh lệch đó được ghi nhận vào chi phí tài chính trong kỳ. Nếu số dự phòng phải lập năm nay thấp hơn số dư dự phòng đã lập đang ghi trên sổ kế toán thì số chênh lệch đó được ghi giảm chi phí tài chính.

  - Việc trích lập và hoàn nhập khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn được thực hiện ở thời điểm khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm. Đối với các doanh nghiệp có lập báo cáo tài chính giữa niên độ nếu có biến động lớn về lập dự phòng thì được điều chỉnh trích thêm hoặc hoàn nhập, báo cáo qua dich vu tu van ke toan .

  -Doanh nghiệp phải lập dự phòng cho từng loại chứng khoán đầu tư ngắn hạn khi có biến động giảm giá tại thời điểm cuối kỳ kế toán năm

  - Điều kiện để trích lập các khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn là:
  + Chứng khoán của doanh nghiệp được doanh nghiệp đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.
  + Được tự do mua, bán trên thị trường mà tại thời điểm kiểm kê, lập báo cáo tài chính có giá thị trường giảm xuống so với giá gốc ghi trên sổ kế toán (chứng khoán không được mua bán tự do thì không được lập dự phòng).

  Doanh nghiệp phải xác định số dự phòng cần lập cho từng loại chứng khoán đầu tư ngắn hạn bị giảm giá và được tổng hợp vào bảng kê chi tiết dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư so sánh với số đã lập cuối kỳ kế toán trước để xác định số phải lập thêm hoặc hoàn nhập ghi giảm chi phí hành chính, báo cáo qua công ty tư vấn kế toán .