Part 2 : bí quyết hướng đối tượng, tầm vực là gì ?

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi vuthaiquang25, 11/7/16.

 1. vuthaiquang25

  vuthaiquang25 Member

  Tham gia ngày:
  18/2/16
  Bài viết:
  150
  Điểm thành tích:
  16
  Như đã có nói đến bài viết part 1 : Hướng đối tượng là thế nào, phương pháp khai báo, thiết lập và truy xuất đối tượng, thuộc tính, phương thức ,hôm nay mình giới thiệu tới cả nhà bài hướng dẫn mang tựa đề : “Hướng đối tượng, tầm vực của tính chất và phương thức trong PHP
  [​IMG]
  Mục tiêu của tầm vực chính là tăng thêm khả năng kiểm soát các đối tượng, những phương thức và thuộc tính sẽ được gán thêm những giá trị tầm vực.
  Cho phép chúng ta kiểm soát khả năng truy cập (như thế nào và ở nơi đâu) của thuộc tính và phương thức.
  Có 3 loại tầm vực của thuộc tính và phương thức đó là :public, protected và private. Ngoài ra, static cũng là một loại tầm vực của biến, cho phép chúng ta truy nhập vào tính chất hoặc phương thức mà không cần khởi tạo class.
  A) tính chất và phương thức mang tầm vực public

  Với các tính chất và phương thức mang tầm vực public, chúng có thể được truy cập ở bất cứ nơi đâu, bao gồm bên trong và bên ngoài class.
  Trong PHP, mặc định khi một tính chất hay phương thức mà ko được gán tầm vực, thì mặc định tính chất hay phương thức đó sẽ mang tầm vực là public.
  Trong thí dụ sau
  <?php
  class KungfuClass

  public $pro1 = "Toi la thuoc tinh thu 1";
  public $pro2 = "Toi la thuoc tinh thu 2";
  public function method1()
  return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";


  $kungfuClass = new KungfuClass();
  echo $kungfuClass -> pro1; // Xuat ra trinh duyet chu "Toi la thuoc tinh thu 1"
  echo $kungfuClass -> pro2; // Xuat ra trinh duyet chu "Toi la thuoc tinh thu 2"
  echo $kungfuClass -> method1(); // Xuat ra trinh duyet chu "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !"
  ?>

  tính chất và phương thức mang tầm vực là public sẽ được truy xuất bất kì phạm vi nào dù là bên trong hay bên ngoài class chứa nó.
  B) tính chất và phương thức mang tầm vực protected Magento Marketplace

  Đối với các thuộc tính hay phương thức mang tầm vực protected, chúng chỉ có thể được truy xuất bên trong class hoặc những class kế thừa class này. Ở thí dụ sau:
  <?php
  class KungfuClass

  protected $pro1 = "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";

  protected function method1()
  return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";


  $kungfuClass = new KungfuClass();
  echo $kungfuClass->pro1;
  ?>

  Khi thực thi đoạn script trên, system sẽ thông báo lỗi là : Fatal error: Call lớn protected method …
  Điều này có ý nghĩa là đối với các thuộc tính hay phương thức mang tầm vực protected thì chúng sẽ không thể được truy xuất
  tùy luôn tiện bất cứ nơi đâu mà chỉ có thể được truy xuất trong chính class hoặc class kế thừa class này.
  Sửa code lại như 2 thí dụ dưới đây :
  Ví du 1 :
  <?php
  class KungfuClass

  protected $pro1 = "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";

  protected function method1()
  return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";

  public function method2()
  return $this->pro1;


  $kungfuClass = new KungfuClass();
  echo $kungfuClass->method2();// Xuất ra ngoài trình duyệt dòng chữ "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!"
  ?>

  Ở thí dụ 1, ta có thể truy xuất tính chất $pro1 thông qua phương thức method2, và vì method2 mang tầm vực public, nên ta có thể truy xuất phương thức này bên ngoài class, và từ đó lấy được giá trị của thuộc tính $pro1
  tỉ dụ 2 :
  <?php
  class KungfuClass

  protected $pro1 = "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";
  protected function method1()
  return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";

  public function method2()
  return $this->pro1;


  class KungfuChildClass extends KungfuClass
  public function callmethod1()
  return $this->method1();


  $kungfuChildClass = new KungfuChildClass();
  echo $kungfuChildClass->callmethod1();// Xuất ra ngoài trình duyệt web dòng chữ "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !"
  ?>

  Ở tỉ dụ 2, class KungfuchildClass là lớp con kế thừa lớp phụ vương là KungfuClass, chính vì vậy nó thống qua phương thức callmethod1 sẽ truy xuất được phương thức method1 mang tầm vực protected của lớp phụ thân mà không gặp bất kì trở lực nào, song song cũng chính bản thân phương thức callmethod1 mang tầm vực là public, nên nó có thể được truy xuất bên ngoài class, và từ đó xuất ra dòng chữ “Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !”
  C) tính chất hoặc phương thức mang tầm vực private

  Tầm vực private chính là tầm vực giận dữ nhất trong 3 loại tầm vực là public, protected, private. Ví các tính chất hay phương thức mang tầm vực này chỉ có thể được truy xuất bên trong chính class chứa nó. Thậm chí những class kế thừa class này cũng chẳng thể truy xuất được.Để hiểu rõ hơn chúng ta hãy nhìn 2 thí dụ dưới đây :
  Ví du 1 :
  <?php
  class KungfuClass

  private $pro1 = "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";
  private function method1()
  return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";

  public function method2()
  return $this->pro1;


  $kungfuClass = new KungfuClass();
  echo $kungfuClass->method1();// Báo lỗi Call béo private method...
  ?>

  thí dụ 2 :
  <?php
  class KungfuClass

  private $pro1 = "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";
  private function method1()
  return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";

  public function method2()
  return $this->pro1;


  class KungfuChildClass extends KungfuClass

  public function callmethod1()
  return $this->method1;


  $kungfuChildClass = new KungfuChildClass();
  echo $kungfuChildClass->callmethod1();// tiếp tục báo lỗi Call lớn private method...
  ?>

  2 tỉ dụ trên đều báo lỗi liên quan tới vấn đề truy xuất biến ở màn chơi private, chính bởi thế để có thể truy xuất được tính chất hay phương thức mang tầm vực private, chúng ta biên tập đoạn code lại như sau :
  <?php
  class KungfuClass

  private $pro1 = "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!";

  private function method1()
  return "Toi la phuong thuc cua class KungfuClass !";

  public function method2()
  return $this->pro1;


  $kungfuClass = new KungfuClass();
  echo $kungfuClass->method2();// Xuất ra dòng chữ "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass!"

  ?>

  d ) thuộc tính và phương thức static
  Từ khóa static cho phép những thuộc tính và phương thức có thể được truy cập mà không cần khởi tạo class. Bạn chỉ cần cung ứng theo công thức :
  Tên class + toán tử phân giải phạm vi “::” + tên tính chất hoặc phương thức​
  một trong nhiều ích lợi chính khi dùng tính chất static là chúng giữ các giá trị được lưu trữ trong suốt khoảng thời kì script sống sót.” .
  Để giải thích về điều này, chúng ta hãy cùng nhau xem xét thí dụ dưới đây và tự ngẫm ra mục tiêu của static cho version thân mình.
  <?php

  class KungfuClass

  public $prop1 = "Toi la thuoc tinh cua class KungfuClass";

  public static $count = 0;

  public function __construct()

  echo 'Class "', __CLASS__, '" duoc khoi tao!<br />';


  public function __destruct()

  echo 'Class "', __CLASS__, '" bi huy.<br />';  public static function addOne()

  return "Gia tri cua bien count la: " . ++self::$count . ".<br />";  // Thuc hien vong lap while

  do

  // Goi phuong thuc addOne ma khong can khoi tao class KungfuClass
  echo KungfuClass::addOne();
  while ( KungfuClass::$count < 5 );

  ?>

  Save lại đoan script này và chạy trên trình duyệt web sẽ xuất hiên tuần tự các dòng chữ :
  Gia tri cua bien count la: 1.
  Gia tri cua bien count la: 2.
  Gia tri cua bien count la: 3.
  Gia tri cua bien count la: 4.
  Gia tri cua bien count la: 5.

  Thế là xong, chúng ta đã kết thúc bài viết thứ 2 trong chuỗi serial bài viết về lập trình hướng đối tượng. có bất cứ thắc mắc thì hãy để lại comment bên dưới nhé. Thân !