Hồ Chí Minh Phương pháp hạch toán và quản lý hàng tồn kho

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi giapnv1994, 18/10/16.

 1. giapnv1994

  giapnv1994 New Member

  Tham gia ngày:
  21/4/16
  Bài viết:
  28
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Phương pháp hạch toán và quản lý hàng tồn kho

  1. Phương pháp hạch toán và quản lý hàng tồn kho:

  Để quản lý hàng tồn kho, tùy theo đặc điểm của hàng tồn kho mà doanh nghiệp có thể sử dụng một trong hai phương pháp: phương pháp kê khai thường xuyên hoặc phương pháp kiểm kê định kỳ, báo cáo qua dich vu ke toan tron goi .

  - Phương pháp kiểm kê định kỳ: trong kỳ kế toán chỉ theo dõi nghiệp vụ nhập vào, cuối kỳ tiến hành kiểm kê tình hình tồn kho, định giá sau đó mới xác định giá trị hàng đã xuất trong kỳ. Mối quan hệ giữa nhập, xuất và tồn được thể hiện qua công thức:

  Trị giá xuất trong kỳ = Trị giá tồn kho đầu kỳ + Trị giá nhập trong kỳ - Trị giá tồn cuối kỳ

  - Phương pháp kê khai thường xuyên: phương pháp theo dõi và phản ánh một cách thường xuyên và liên tục tình hình nhập, xuất, tồn kho của nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, thành phẩm, hàng hóa trên sổ kế toán sau mỗi lần phát sinh nghiệp vụ nhập hay xuất. Mối quan hệ giữa nhập, xuất và tồn được thể hiện qua công thức:

  Giá trị tồn kho cuối kỳ = Trị giá tồn kho đầu kỳ + Trị giá nhập trong kỳ - Trị giá xuất trong kỳ

  2. Phương pháp tính giá hàng tồn kho:

  Việc tính giá xuất hàng tồn kho được áp dụng theo một trong các phương pháp sau:

  + Phương pháp tính theo giá đích danh;

  + Phương pháp bình quân gia quyền;

  + Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO - First In First Out);

  + Phương pháp nhập sau, xuất trước (LIFO - Last In First Out). Phương pháp tính theo giá đích danh được áp dụng đối với doanh nghiệp có ít loại mặt hàng hoặc mặt hàng ổn định và nhận diện được.

  Phương pháp bình quân gia quyền, giá trị của từng loại hàng tồn kho được tính theo giá trị trung bình của từng loại hàng tồn kho tương tự đầu kỳ, và giá trị từng loại hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Giá trị trung bình có thể được tính theo thời kỳ hoặc vào mỗi khi nhập một lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình của doanh nghiệp, báo cáo qua cong ty dich vu ke toan .

  Công thức:

  DGBQ = (Trị giá tồn kho đầu kỳ + Trị giá nhập trong kỳ)/ (Số lượng tồn đầu kỳ + Số lượng nhập trong kỳ)

  Phương pháp nhập sau, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua sau hoặc sản xuất sau thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất trước đó. Theo phương pháp này thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập sau hoặc gần sau cùng, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ còn tồn kho.

  Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giả định là hàng tồn kho được mua trước hoặc sản xuất trước thì được xuất trước, và hàng tồn kho còn lại cuối kỳ là hàng tồn kho được mua hoặc sản xuất gần thời điểm cuối kỳ. Theo phương pháp này, thì giá trị hàng xuất kho được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở thời điểm đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ, giá trị của hàng tồn kho được tính theo giá của hàng nhập kho ở thời điểm cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ còn tồn kho.