Hồ Chí Minh Tài khoản sử dụng chi phí sản xuất chung

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi giapnv1994, 1/9/16.

 1. giapnv1994

  giapnv1994 New Member

  Tham gia ngày:
  21/4/16
  Bài viết:
  28
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tài khoản sử dụng chi phí sản xuất chung

  Kế toán sử dụng TK 627- Chi phí sản xuất chung

  Bên Nợ:

  - Các chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ.​

  Bên Có:

  - Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung;

  - Chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi nhận vào giá vốn hàng bán trong kỳ do mức sản phẩm thực tế sản xuất và thấp hơn công suất bình thường, báo cáo qua công ty dịch vụ kế toán ;

  - Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào bên Nợ Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.​

  Số dư: Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ.

  Tài khoản 627 - Chi phí sản xuất chung có 6 tài khoản cấp 2

  - Tài khoản 6271 - .Chi phí nhân viên phân xưởng: Phản ánh chi phí về tiền lương, phụ cấp theo lương, phụ cấp lưu động phải trả cho nhân viên quản lý đội thi công, tiền án giữa ca của của nhân viên quản lý đội xây dựng, của công nhân xây dựng. Các khoản trích theo lương tính theo tỷ lệ quy định của công nhân xây dựng, nhân viên vận sử dụng máy thi công và nhân viên quản lý đội thi công.

  - Tài khoản 6272 - Chi phí vật liệu: Phản ánh chi phí vật liệu dùng cho đội xây dựng, như vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ, dụng cụ thuộc đội xây dựng quản lý và sử dụng, chi phí lán trại tạm thời,...

  - Tài khoản 6273 - Chi phí dụng cụ sản xuất: Phản ánh chi phí về công cụ dụng cụ xuất dùng cho xây dựng và quản lý của đội xây dựng.

  - Tài khoản 6274 - Chi phí khấu hao TSCĐ: Phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ -dùng cho xây dựng và dùng chúng cho hoạt động của đội xây dựng (ngoại trừ khấu hao xe, máy. thi công)

  - Tài khoản 6277 - Chi phí dịch vụ mua ngoài: Phản ánh các chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ cho hoạt động của đội xây dựng như: Chi phí sửa chữa, chi phí thuê ngoài, chi phí điện, nước, điện thoại, các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, tiền thuê -TSCĐ, chi phí trả cho Nhà thầu phụ, báo cáo qua dich vu ke toan thue .

  - Tài khoản 6278 - Chi phí bằng tiền khác: Phản ánh các chi phí bằng tiền ngoài các chi phí đã kể trên phục vụ cho hoạt động của đội xây dựng, khoản chi cho lao động nữ,...​