Thay đổi địa điểm kinh doanh cần những giấy tờ gì?

Thảo luận trong 'Thắc mắc - Góp ý' bắt đầu bởi Duyên, 15/11/17.

 1. Duyên

  Duyên New Member

  Tham gia ngày:
  9/11/17
  Bài viết:
  25
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nữ
  Mỗi doanh nghiệp đều có một địa điểm kinh doanh cụ thể. Khi thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần làm một số thủ tục cụ thể theo quy định của pháp luật. Vậy, các thủ tục đó là gì?
  Xem thêm tại: http://achaulaw.com/thanh-lap-cong-ty-tron-goi/

  [​IMG]
  thay đổi địa điểm kinh doanh

  1. Cơ sở pháp lý:
  • Luật doanh nghiệp 2014
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP Nghị định về đăng ký doanh nghiệp
  • Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
  1. Trình tự, thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh
   • Chuẩn bị hồ sơ:
  Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 78/2015 thì có hai trường hợp thay đổi địa điểm kinh doanh là: Thay đổi địa điểm kinh doanh trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thay đổi địa điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

  • Thay đổi địa điểm kinh doanh nhưng vẫn trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 40 thì:

  “2. Trường hợp chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo gồm:

  1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
  Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

  Khi nhận Giấy đề nghị, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.”

  Theo đó, một bộ hồ sơ thay đổi địa điểm kinh doanh bao gồm:

  • Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đăng kí
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
  • Nếu doanh nghiệp không tự mình làm thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh mà nhờ một tổ chức, cá nhân khác làm thay mình thì phải có một giấy ủy quyền giữa doanh nghiệp và cá nhân hoặc giữa doanh nghiệp và tổ chức.
   • Thay đổi địa điểm sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi doanh nghiệp đã đăng ký
  Nếu doanh nghiệp chuyển sang một địa điểm mới thì doanh nghiệp cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  • Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký
  • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.
  [​IMG]
  thay đổi địa điểm kinh doanh

  • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
  • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;
  Trên đây là những giấy tờ doanh nghiệp cần chuẩn bị để nộp cho phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư tỉnh/thành phố. Ngoài ra, khi thay đổi địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp cần có thêm hai loại giấy tờ sau để nộp cho cơ quan thuế nơi chuyển địa điểm đi và nơi chuyển địa điểm đến:

  • Giấy giới thiệu của doanh nghiệp gửi cho cơ quan thuế khi doanh nghiệp không tự mình làm các thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh
  • Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08 – MST
  [​IMG]
  thay đổi địa điểm kinh doanh