Tìm hiểu tài khoản trong kế toán kinh phí hoạt động

Thảo luận trong 'Chợ Linh Tinh' bắt đầu bởi giapnv1994, 15/9/16.

 1. giapnv1994

  giapnv1994 New Member

  Tham gia ngày:
  21/4/16
  Bài viết:
  28
  Điểm thành tích:
  1
  Giới tính:
  Nam
  Tìm hiểu tài khoản trong kế toán kinh phí hoạt động
  - Để kế toán nguồn kinh phí hoạt động, kế toán sử dụng Tài khoản 461 - Nguồn kinh phí hoạt động để phản ánh tình hình tiếp nhận, sử dụng và quyết toán nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị HCSN.Tài khoản này có 3 tài khoản cấp 2:

  + Tài khoản 4611 - Năm trước: Phản ảnh nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm trước đã sử dụng, nhưng quyết toán chưa được duyệt, báo cáo qua cong ty dich vu ke toan .

  Tài khoản 4611 - Năm trước, có 2 tài khoản cấp 3:

  Tài khoản 46111 - Nguồn kinh phí thường xuyên: Phản ảnh nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.

  Tài khoản 46112 - Nguồn kinh phí không thường xuyên: Phản ảnh nguồn kinh phí không thường xuyên do ngân sách cấp cho đơn vị để thực hiện tinh giảm biên chế, thực hiện nhiệm vụ đột xuất, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định... thuộc ngân sách năm trước còn chờ duyệt quyết toán.​

  + Tài khoản 4613 - Năm sau: Phản ảnh nguồn kinh phí hoạt động thuộc ngân sách năm sau bao gồm những khoản kinh phí được cấp trước cho năm sau, những khoản kinh phí chưa sử dụng hết được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển qua năm sau.

  Tài khoản 4613 - Năm sau, có 2 tài khoản cấp 3:

  Tài khoản 46131 - Nguồn kinh phí thường xuyên: Phản ảnh nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị thuộc ngân sách năm sau.

  Tài khoản 46132 - Nguồn kinh phí không thường xuyên: Phản ảnh nguồn kinh phí không thường xuyên của đơn vị thuộc ngân sách năm sau.​

  + Tài khoản 4612 - Năm nay: Phản ảnh nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phí hoạt động không thường xuyên thuộc ngân sách năm nay, bao gồm các khoản kinh phí năm trước chưa sử dụng chuyển sang năm nay, các khoản kinh phí được cấp, được viện trợ, tài trợ hoặc được bổ sung từ các khoản thu phí, lệ phí và các nguồn khác trong năm nay.

  Tài khoản 4612 - Năm nay, có 2 tài khoản cấp 3:

  Tài khoản 46121 - Nguồn kinh phí thường xuyên: Phản ảnh nguồn kinh phí thường xuyên của đơn vị thuộc ngân sách năm nay.

  Tài khoản 46122 - Nguồn kinh phí không thường xuyên: Phản ảnh nguồn kinh phí không thường xuyên do ngân sách cấp cho đơn vị để thực hiện tinh giảm biên chế, thực hiện nhiệm vụ đột xuất, mua sắm, sửa chữa tài sản cố định... thuộc ngân sách năm nay.​

  - Kế toán nguồn kinh phí hoạt động được theo dõi trên các sổ sách kế toán gồm:

  + Sổ cái tài khoản 461 - Nguồn kinh phí hoạt động: Dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nguồn kinh phí hoạt động phục vụ cho việc lập Báo cáo tài chính.

  + sổ chi tiết tài khoản 461 - Chi tiết cho từng nguồn kinh phí hoạt động (năm nay, năm trước, năm sau....)

  + Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí hoạt động: dùng để theo dõi tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí theo từng nguồn hình thành kinh phí và theo nơi cấp kinh phí, theo loại, khoản (mã ngành kinh tế), và nhóm mục hoặc mục, tiểu mục (mã nội dung kinh tế), báo cáo qua kế toán trọn gói .
  + Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí hoạt động: dùng để tổng hợp tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn kinh phí hoạt động ngân sách cấp theo loại, khoản, nhóm mục, mục để cung cấp số liệu cho việc lập Báo cáo tài chính.​

  Ghi sổ chi tiết TK 4612, TK 4611, 6611, sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí.